کلیدواژه‌ها = استان ایلام
سلامت روان دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطۀ استان ایلام براساس تفاوت جنسیتی

دوره 24، شماره 78.79، شهریور 1402، صفحه 81-100

اسحاق قیصریان؛ امیدعلی باپیری


ارائۀ مدل سیاست‌گذاری فرهنگی به منظور تقویت (ارتقای) هویت فرهنگی جوانان استان ایلام

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 63-80

طاهر سلیمانی؛ علیرضا صامت؛ عباسعلی قیومی


تحلیل تطبیقی نیازهای فرهنگی دانشجویان دختر و پسر (مطالعۀ موردی: مراکز آموزش عالی استان ایلام)

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 117-134

حکیم بکری زاده؛ فرزاد اسفندیاری؛ مریم پناهی


شناسایی پیشران‌های کلیدی در توسعۀ گردشگری استان ایلام

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 31-53

سجاد دارابی؛ زهره فنی؛ ذوالفقار یوسفی


بررسی تأثیر بازاریابی فرهنگی بر عملکرد مشتریان در صنایع دستی استان ایلام

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 138-165

وحید شرفی؛ شهلا تفرجی یگانه


بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی استان ایلام

دوره 21، شماره 68.69، اسفند 1399، صفحه 158-187

امیرحسین باوفا؛ الهام چاهخوئی نژاد رفسنجان؛ ابوالفضل باوفا


ارزیابی و تحلیل سطح توسعه‌یافتگی آموزشی در استان ایلام

دوره 19، شماره 58.59، شهریور 1397، صفحه 94-111

احمد عربشاهی کریزی


تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در استان ایلام

دوره 18، شماره 56.57، اسفند 1396، صفحه 32-54

نبی امیدی؛ اسفندیار محمدی؛ اردشیر شیری


بررسی مقایسه‌ای عملکرد فرهنگی شهرستان‌های استان ایلام

دوره 17، شماره 50.51، شهریور 1395، صفحه 93-107

احمد عربشاهی کریزی


شناسایی و بررسی موانع توسعۀ بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام

دوره 16، 48 , 49، اسفند 1394، صفحه 132-146

نبی امیدی؛ محمدرضا امیدی؛ اسفندیار محمدی


بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در استان ایلام طی سال‌های 1385-1392

دوره 15، شماره 44 و 45، اسفند 1393، صفحه 112-124

بهروز سپیدنامه؛ اسحاق قیصریان


نقش ژئو توریسم در توسعه ی پایدار استان ایلام با استفاده از مدل استراتژیک(SWOT)

دوره 15، شماره 42 و 43، فروردین 1393، صفحه 182-198

محمد غفوری زاده؛ افسانه شجاعی


امکان سنجی توسعه­ ی طبیعت گردی در استان ایلام

دوره 14، شماره 40 و 41، اسفند 1392، صفحه 190-204

جواد رحیمی مقدم؛ احسان ناظری