کلیدواژه‌ها = استان ایلام
تعداد مقالات: 13
1. بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی استان ایلام

دوره 21، شماره 68.69، پاییز و زمستان 1399، صفحه 158-187

امیرحسین باوفا؛ الهام چاهخوئی نژاد رفسنجان؛ ابوالفضل باوفا


2. پایش زیرساخت‌های گردشگری دفاع مقدس در مناطق عملیاتی مرزی غرب کشور (مطالعۀ موردی: مناطق مرزی استان ایلام)

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 97-119

ابراهیم معمری؛ علی مسلمی؛ محمدرضا زندمقدم


5. ارزیابی و تحلیل سطح توسعه‌یافتگی آموزشی در استان ایلام

دوره 19، شماره 58.59، بهار و تابستان 1397، صفحه 94-111

احمد عربشاهی کریزی


6. تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در استان ایلام

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 32-54

نبی امیدی؛ اسفندیار محمدی؛ اردشیر شیری


7. تحلیل فضایی و سنجش وضعیت شهرستان‌های استان ایلام از لحاظ برخورداری از شاخص‌های بهداشتی - درمانی

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-71

میرنجف موسوی؛ هوشنگ مرادی؛ محمد ملکی


8. کارآفرینی و نقش آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: استان ایلام)

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 154-170

سیدامیرمحمد علوی‌زاده


9. بررسی مقایسه‌ای عملکرد فرهنگی شهرستان‌های استان ایلام

دوره 17، شماره 50.51، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-107

احمد عربشاهی کریزی


10. شناسایی و بررسی موانع توسعۀ بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 132-146

نبی امیدی؛ محمدرضا امیدی؛ اسفندیار محمدی


11. بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در استان ایلام طی سال‌های 1385-1392

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 112-124

بهروز سپیدنامه؛ اسحاق قیصریان


12. نقش ژئو توریسم در توسعه ی پایدار استان ایلام با استفاده از مدل استراتژیک(SWOT)

دوره 15، شماره 42 و 43، بهار و تابستان 1393، صفحه 182-198

محمد غفوری زاده؛ افسانه شجاعی


13. امکان سنجی توسعه­ ی طبیعت گردی در استان ایلام

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 190-204

جواد رحیمی مقدم؛ احسان ناظری