اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز

فصلنامۀ «فرهنگ ایلام» نشریه‌ای علمی با مجوز از کمیسیون نشریات علمی کشور است که با رسالت معرفی و شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی استان ایلام و ارائۀ راهکار برای توسعۀ فرهنگی استان در قالب مقالات علمی و پژوهشی فعالیت می‌نماید.

اهداف

هدف از راه‌اندازی این فصلنامه ایجاد فرصتی برای اساتید، صاحبنظران و پژوهشگران آشنا با فرهنگ استان ایلام است تا به انجام پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی در مورد مسائل استان بپردازند و با انتشار نتایج پژوهش خود در قالب مقالات علمی نقش خود را در اصلاح و توسعۀ فرهنگی و اجتماعی استان ایلام به منصۀ ظهور برسانند. دست‌اندرکاران این فصلنامه بر این باور هستند که مقالات فصلنامه می‌تواند گنجینۀ قابل اتکایی برای آشنایی پژوهشگران غیر بومی با فرهنگ ایلام به حساب آید و با انتشار یافته‌های پژوهشی می‌توان چارچوب‌های منطقی‌تری را برای توسعۀ فرهنگی و اجتماعی استان ارائه نمود. همچنین فصلنامه فرصتی مغتنم برای بیان تجارب، تبادل اندیشه، ارائۀ راهکار و طرح دیدگاه‌های صاحبنظران ایلامی و پژوهشگران خارج از استان است تا با هم‌افزایی یافته‌ها و دیدگاه‌های درون و برون استانی، ایده‌های بدیع و پیشرو برای اعتلای فرهنگی استان ایلام ارائه گردد.

چشم‌انداز

فصلنامۀ فرهنگ ایلام، همچنان که از عنوان آن انتظار می‌رود از پژوهش‌های کمی، کیفی و مختلط که به شیوه‌ای ابتکاری و خلاقانه و با ابزارها و روش‌های پژوهشی، جنبه‌های مختلف فرهنگ، هنر، ادبیات و مسائل اجتماعی را مورد بررسی قرار دهند استقبال می‌کند و در حوزه‌های زیر مقاله می‌پذیرد:

  • تنوع و تنگناهای فرهنگی استان؛
  • تنوع زبانی، شعر، نثر و فرهنگ و ادبیات عامه در استان ایلام؛
  • آسیب‌ها و معضلات اجتماعی استان؛
  • جایگاه هنر در استان و پژوهش‌های منتشرشده در این حوزه؛
  • ویژگی‌های اخلاقی مردم استان، فضیلت‌ها و نفوذ اخلاقی؛
  • ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و تنگناهای اقتصادی استان و راهکارهای توسعۀ اقتصادی؛
  • تاریخ و پیشینۀ تاریخی استان و نقش آن در دفاع مقدس و تاریخ کشور.