نقش ژئو توریسم در توسعه ی پایدار استان ایلام با استفاده از مدل استراتژیک(SWOT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

نویسنده مسئول

چکیده

گردشگری صنعتی درآمدزا و با صرفه‌ی اقتصادی بسیار مناسب استکه به خاطر فقدان آلودگی‌های زیست محیطی، امروزه بسیار مورد توجه ملل مختلف است.جاذبه‌های طبیعی هر کشور در جذب گردشگری نقش بسزایی دارند.اکو توریست‌ها امروزه جزء گردشگرانی محسوب می‌شوند که بدون آسیب‌های جدی به طبیعت از مناظر طبیعی دیدن می‌کنند.کشور ایران در زمینه‌ی توسعه‌ی ژئوتوریسم و گردشگری ژئولوژیکیظرفیت‌های فراوانی دارد که یکی از بارزترین آن‌ها استان ایلام واقع در جنوب غربی ایران است.وجود تپه ماهور‌های سرسبز و دیواره‌های کوهستانی، غارهای آبی، رودخانه‌های خروشان، سلسله کوه‌های زاگرس، چشمه‌های آب‌گرم طبیعی، دریاچه‌ی دوقلو سیاه گاو و تنگ بهرام چوبین و... از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های  ژئوتوریستی این منطقه به حساب می‌آیند.استقرار پدیده‌های ژئومرفولوژیکی خاص در کنار جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی،روستاهای گردشگری و سایر جاذبه‌های طبیعی استانرا به صورت یک مکان شاخص و بسیار مستعد جهت این نوع گردشگری (ژئوتوریسم)در راستای توسعه‌ی اقتصادی درآورده است.در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به تعیین عوامل داخلی‌( نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها) بامدلswot به ارائه‌ی استراتژی جهت توسعه‌ی گردشگری و ژئوتوریسم در استان ایلام پرداخته شده است.تجزیه و تحلیل‌های تجربی در منطقه‌ی مطالعه شده(استان ایلام) نشان می‌دهد که اگر ژئوتوریسم می‌خواهد به پایداری برسد و نقش مثبتی در زندگی مردم منطقه ایفا کند، نیازمند بازنگری و ارائه‌ی سیاست‌های مناسب در راستای رفع محدودیت‌‌‌ها و استفاده از مزیت‌های نسبی موجود است .

کلیدواژه‌ها