پایش زیرساخت‌های گردشگری دفاع مقدس در مناطق عملیاتی مرزی غرب کشور (مطالعۀ موردی: مناطق مرزی استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری.دانشگاه گلستان.گرگان.ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

10.22034/farhang.2020.106809

چکیده

سالانه میلیون­ها گردشگر از مکان­های تاریخی مربوط به جنگ در سراسر دنیا بازدید می‌کنند و پیش­بینی شده است گردشگری جنگ در قرن 21 نه تنها یک زیرمجموعۀ مهم در گردشگری تلخ خواهد بود، بلکه خود تبدیل به یکی از انواع پرطرفدار گردشگری در جهان خواهد شد. این نوع گردشگری از جمله فعالیت­های خدماتی است که در سال­های اخیر با سرعت زیادی توسعه یافته است. ایران ظرفیت­های زیادی در زمینۀ گردشگری دفاع مقدس دارد و در حال حاضر میراث جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران از جمله مهمترین این پتانسیل‌هاست. پژوهش حاضر با هدف تحلیل داده­ها و اطلاعات زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان‌های استان مرزی ایلام انجام شد که آمار و ارقام آن از سالنامۀ آماری سال 1395 استخراج گردید. برای اولویت‌بندی از تکنیک­های تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی (WASPAS) در محیط نرم­افزار صفحه گسترده­ Excel و به منظور ترسیم نقشۀ­ توزیع فضایی زیرساخت‌های گردشگری استان ایلام از نرم­افزار Arc GIS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در اولویت‌بندی شهرستان‌های استان ایلام از لحاظ برخورداری از زیرساخت‌های گردشگری دفاع مقدس، شهرستان ایلام با امتیاز 0٫612 و شهرستان مهران با امتیاز 0٫307 به ترتیب در رتبۀ اول و دوم هستند و شرایط مناسبی برای پذیرش کاروان­های راهیان نور دارند. شهرستان‌های ملکشاهی و سیروان نیز به ترتیب با امتیازهای 0٫039 و 0٫031 در رتبۀ نهم و دهم قرار دارند؛ لذا نتایج پژوهش بر توجه ویژۀ مسئولین استانی و تصمیم­گیرندگان در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و شرایط مناسب برای گردشگری دفاع مقدس در این مناطق تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها