اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

منشور اخلاقی چاپ مقاله

خط مشی اخلاقی فصلنامۀ «فرهنگ ایلام» مبتنی بر محرمانه بودن فرآیند داوری و به تعبیر دیگر «دو سو ناشناس» است؛ یعنی نویسندگان و داوران یکدیگر را نمی‌شناسند. داوران، ویراستاران و دبیر تخصصی در همکاری با این نشریه باید به این سیاست اخلاقی پایبند باشند.

 • نویسندگان در زمان ارسال مقاله باید تعهد دهند که مقالۀ آنها حاصل یک کار پژوهشی اصیل است و در جای دیگری به هیچ زبانی منتشر نشده یا برای بررسی به نشریۀ دیگری ارسال نگردیده است.
 • داوران لازم است در ارزیابی مقالات به اصول اخلاقی پایبند باشند و مقالات را با تأکید بر محتوای آنها، به صورت محرمانه و صرفاً بر اساس مبانی علمی ارزیابی کنند.
 • داوران با ارائۀ نظرات و پیشنهادات سازندۀ خود در بهبود کیفیت مقالات به نویسندگان کمک می‌کنند.
 • هر نوع کپی از آثار دیگران بدون ذکر منبع تخلف محسوب می‌شود و سرقت علمی یا ادبی، غیراخلاقی و غیرقابل قبول است.
 • تصمیم نهایی در خصوص انتشار مقاله مبتنی بر نظرات داوران و اعضای هیئت تحریریۀ مجله است و بر اساس خط مشی اخلاقی نشریه، سردبیر ممکن است در تصمیم‌گیری با ویراستاران نیز مشورت کند. این خط مشی اخلاقی تعیین می‌کند که مقالۀ پژوهشی که در فرآیند داوری پذیرفته شده است، در چه شماره‌ای از فصلنامه منتشر شود.

 

مسئولیت‌های ناشر

 • ناشر متعهد می‌شود به تصمیمات سردبیر و هیئت تحریریه در مورد تمامی مقالات پایبند باشد و این تصمیمات صرفاً بر اساس قضاوت حرفه‌ای اتخاذ شده و تحت تأثیر هیچ گونه منافع تجاری قرار نخواهد گرفت.
 • ناشر متعهد می‌شود همواره پایبندی به اصول اخلاقی از سوی سردبیر، ویراستاران، اعضای هیئت تحریریه، داوران، نویسندگان و دبیر تخصصی نشریه را زیر نظر داشته باشد و کنترل نماید.
 • ناشر متعهد می‌شود اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند؛ مانند سردبیر، اعضای هیئت تحریریه، مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسندۀ مربوطه) مانند داوران و ویراستاران کاملاً محرمانه باشد و در هر زمانی از آن محافظت شود؛ مگر در صورت سرقت علمی که در اختیار گذاشتن اطلاعات برای کمیتۀ پیگیری مربوطه بلامانع است.
 • ناشر متعهد می‌شود تصمیم‌گیری دربارۀ مقالات با قضاوت عادلانه صورت گیرد و مسائلی از قبیل نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی، قومی و شهروندی یا منش سیاسی نویسندگان در این تصمیم‌گیری دخیل نباشد.

 

مسئولیت‌های سردبیر و هیئت تحریریه

 • سردبیر در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقالات بر اساس نظرات داوران و اعضای هیئت تحریریه تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
 • سردبیر باید محرمانه بودن اطلاعات مربوط به مقاله‌های تحت بررسی را تا زمان انتشار آنها حفظ کند.
 • سردبیر باید به ناشناس ماندن اطلاعات داوران پایبند باشد.
 • سردبیر باید از هرگونه تضاد منافع جلوگیری کند و در صورت وجود تعارض منافع آن را افشا نماید.
 • سردبیر باید همواره مسائل مربوط به سرقت علمی یا ادبی و داده‌های غیرمعتبر و جعلی را بررسی کند و در صورت نیاز به انتشار اصلاحات، شفاف‌سازی یا خارج کردن آن مقاله از لیست مقالات انتشاریافته اقدام نماید.
 • سردبیر باید با توجه به سیاست فصلنامه، دو سو ناشناش بودن داوران و نویسندگان (Double - Blind) را حفظ نماید.
 • سردبیر به هیچ وجه نباید اطلاعات و محتوای مقالات را برای کسی غیر از نویسندۀ اصلی، داوران و ویراستاران تحریریه فاش نماید.

 

مسئولیت‌های داوران

 • داوران باید به محرمانه بودن اطلاعات مقاله در تمامی زمینه‌ها و مراحل پایبند باشند و بررسی مقاله را به صورت ناشناس انجام دهند.
 • داوران باید مقالات را در زمان تعیین‌شده بررسی کنند و هیئت تحریریه را در تصمیم‌گیری در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله یاری نمایند.
 • داوران باید نتیجۀ ارزیابی خود در خصوص مقالات را به صورت فرم داوری، در قسمت نظرات برای نویسنده و ویراستار ارائه نمایند.
 • داوران باید از قضاوت مقالاتی که تضاد منافع دارند، خودداری نمایند و هرگونه تضاد منافع را در اسرع وقت گزارش دهند.
 • قضاوت داوران در مورد کیفیت و محتوای مقالات باید به دور از هرگونه حبّ و بغض و صرفاً بر اساس نظرات تخصصی و عینی باشد.

 

مسئولیت‌های نویسندگان

 • رعایت اصول اولیۀ نگارش و تحقیق در مقاله‌نویسی ضروری است و مقالات باید بر اساس قالب مجله (راهنمای نویسندگان) نوشته و تنظیم شوند.
 • نویسندگان باید قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان و شرایط و ضوابط ارسال مقاله در این مجله را مطالعه و برابر آن اقدام کنند. (شرایط و ضوابط)
 • نویسندۀ مسئول باید فرم تعهد نویسندگان را اخذ و از طریق آن، رضایت و آگاهی سایر نویسندگان مقاله را برای مجله ارسال کند. (فرم تعهدنامه)
 • کلیۀ نویسندگانی که نام آنها در مقاله و در برگۀ تعهدنامه ذکر شده است باید در نگارش و تدوین مقاله مشارکت واقعی و قابل قبول داشته باشند.
 • وابستگی سازمانی نویسندگان باید در مقاله ذکر شود و هرگونه تضاد منافع بین نویسندگان یا سازمان‌ها بیان گردد. (فرم تعارض منافع)
 • در صورتی که مقالۀ منتشرشده مورد حمایت مالی قرار گرفته باشد، نویسندگان باید فرد یا نهاد حمایت‌کننده را گزارش کنند.
 • نویسندگان توجه داشته باشند که باید تمام منابع و رفرنس‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در متن مقاله به آنها ارجاع داده‌اند را در فهرست منابع و مآخذ ذکر نمایند و در این فهرست از ذکر منابعی که در متن مقاله به آنها ارجاع نداده‌اند خودداری نمایند.
 • نویسندگان در صورت مشاهدۀ اشتباه در مقالۀ منتشرشدۀ خود، باید در اسرع وقت به سردبیر اطلاع دهند تا مقاله را تصحیح یا حذف نماید.
 • نویسندگان باید توجه داشته باشند که مقالات ارسالی به منظور بررسی میزان همانندی با دیگر آثار چاپ‌شده توسطنرم‌افزار مشابهت‌یاب بررسی می‌شوند؛ به همین دلیل از نویسندگان انتظار می‌رود قبل از ارسال، مقالۀ خود را از نظر سرقت ادبی بررسی نمایند و فایل همانندجویی را به مجله ارسال کنند.
 • پس از پذیرش مقاله و در مرحلۀ انتشار، افزودن نویسندۀ جدید یا تغییر در مسئولیت نویسندگان مجاز نیست. چنانچه نویسنده‌ای بخواهد از فهرست نویسندگان حذف شود، باید طی نامه‌ای، رضایت جمعی سایر نویسندگان برای حذف از فهرست نویسندگان را ارائه نماید. هر گونه تغییر در ترتیب نویسندگان نیز مستلزم امضای نامۀ موافقت کلیۀ نویسندگان است.