بررسی مقایسه‌ای عملکرد فرهنگی شهرستان‌های استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور.ایران

چکیده

این مقاله با هدف بررسی و مقایسۀ وضعیت فعالیت‌های فرهنگی انجام‌شده در شهرستان‌های استان ایلام نوشته شده و در صدد یافتن پاسخی به این سؤال بوده است که شهرستان‌های استان ایلام از لحاظ شاخص‌های توسعۀ فرهنگی چگونه اولویت‌بندی می‌شوند؟ جامعۀ آماری این پژوهش، استان ایلام و شهرستان‌های آن (آبدانان، ایلام، ایوان، دره‌شهر، دهلران، شیروان - چرداول، ملکشاهی و مهران) می‌باشد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات نیز تصمیم‌گیری چندشاخصه و به طور خاص، تکنیک تاپسیس است. شاخص‌ها جهت بررسی وضعیت فعالیت‌های فرهنگی از سالنامۀ آماری استان ایلام (1390) انتخاب شدند. این شاخص‌ها عبارتند از: تعداد برنامه‌های اجرا شدۀ تئاتر و موسیقی، نمایشگاه‌های برپا شدۀ فرهنگی و هنری، سینماها، چاپخانه‌های تحت نظارت ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتابخانه‌ها، اماکن مذهبی و زائران حج تمتع و عمره. تجزیه و تحلیل داده‌ها و اجرای مراحل شش‌گانۀ تکنیک تاپسیس نشان داد که شهرستان ایلام به عنوان بهترین گزینه تعیین شده است و پس از آن به ترتیب، شهرستان‌های دهلران، آبدانان، شیروان - چرداول، دره‌شهر، ایوان، ملکشاهی و مهران در اولویت‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها