راهنمای نویسندگان

راهنمای تنظیم مقالات

1.فصلنامه فقط مقالاتی را می‌پذیرد که در زمینۀ موضوعات فرهنگی استان ایلام  و حاصل پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشد.

 1. مقاله به ترتیب شامل: چکیده (بین 150 تا 250 کلمه، بر اساس معیارهای صحیح چکیده‌نویسی)، کلمات کلیدی (بین 4 تا 6 کلمه)، مقدمه، پیشینه، روش‌شناسی، بحث و بررسی، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها بوده و کل متن مقاله‌ ارسالی باید بین 6 تا 8 هزار کلمه باشد.
 2. مشخصات نویسنده/ نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبۀ علمی، نام مؤسسۀ متبوع، رایان‌نامه، تلفن و دورنگار) در صفحۀ جداگانه‌ای ذکر شود.
 3. ارسال تاییدیه مشابهت یابی همراه با فایل مقاله الزامی است. برای این کار لازم است نویسنده به سامانه مشابهت یاب همسانا به نشانی hamsana.ir مراجعه و پس از ثبت نام نسبت به تهیه تاییدیه مقاله خود اقدام و آن را به دفتر فصلنامه ارایه نماید.
 4. مقالۀ تایپ‌شده با قلم لوتوس 14 در برنامۀ 2010 Word و مطابق با معیارهای مندرج در این راهنما، لزوماً از طریق پایگاه الکترونیکی اطلاع‌رسانی مجله به نشانی www.farhangeilam.ir ارسال شود. ضمناً لازم است نویسندۀ مسئول یک نسخه از پرینت مقاله را به دفتر فصلنامه ارسال نماید.
 5. در صورت نگارش متن کردی، از نویسندگان محترم انتظار می‌رود از فونت kordi lotus قلم 14 استفاده نمایند.
 6. ارسال چکیدۀ انگلیسی (بین 150 تا 250 کلمه) در صفحه‌ای جداگانه، شامل: عنوان مقاله، نام نویسنده/نویسندگان، رایان‌نامه و مؤسسه/مؤسسات متبوع، الزامی است.
 7. منابع مورد استفاده، در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده به شرح زیر آورده شود:

* کتاب: نام خانوادگی، نام ؛ (سال انتشار)، نام کتاب (ایتالیک)، نام مترجم، محل نشر: نام ناشر.

* مقاله: نام خانوادگی، نام؛ (سال انتشار)، عنوان مقاله (داخل گیومه)، نام نشریه (ایتالیک)، دوره/سال، شماره، شمارۀ صفحات مقاله.

* پایاننامه: نام خانوادگی، نام؛ (سال)، عنوان پایان‌نامه (ایتالیک)، مقطع تحصیلی، دانشگاه.

* مجموعهها: نام خانوادگی، نام؛ (سال انتشار)، عنوان مقاله (داخل گیومه)، نام ویراستار یا گردآورنده، نام مجموعه مقالات (ایتالیک)، محل نشر.

* سایتهای اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، آخرین تاریخ به‌روزرسانی، (عنوان موضوع)، نام و نشانی سایت اینترنتی به صورت ایتالیک.

 1. ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز (نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار: شمارۀ صفحه) نوشته شود. در نقل‌قول‌های مستقیم بیش از 5 سطر به صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم سانتی‌متر) از دو طرف درج شود.
 2. در صورت ارجاع به منابع لاتین لازم است به روش APA عمل شود و معادل لاتین اعلام و واژگان تخصصی در پایین صفحه بیاید.
 3. مقاله باید بر اساس شیوه‌نامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شود. فصلنامه در ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن آزاد است.

12.مقالات ارسالی به فصلنامه نباید بیشتر از چهار نویسنده داشته باشند .

 1. پس از دریافت و بررسی، نتیجۀ داوری و ارزیابی مقاله به اطلاع نویسنده/ نویسندگان خواهد رسید. در صورت نیاز به بازنگری، نویسندۀ مسئول موظف به انجام اصلاحات و ارائۀ توضیحات لازم به سردبیر می‌باشد.
 2. مقاله نباید در سایت‌ها، نشریات علمی و پ‍ژوهشی یا همایش‌های دیگر، ارائه یا به چاپ رسیده باشد.
 3. مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تنها در صورت قید نام استاد راهنما و مشاور در کنار نام نویسنده مورد بررسی قرار می‌گیرند.
 4. فصلنامه از پذیرش مقالاتی که بر اساس معیارهای ذکرشده تنظیم نشده باشد، معذور است.