ارزیابی و تحلیل سطح توسعه‌یافتگی آموزشی در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی سطح توسعه‌یافتگی آموزشی در شهرستان‌های استان ایلام انجام گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات آن از تکنیک SAW به عنوان یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه استفاده شده است. جامعۀ آماری این پژوهش نیز استان ایلام، شامل شهرستان‌های آبدانان، ایلام، ایوان، بدره، چرداول، دره‌شهر، دهلران، سیروان، ملکشاهی و مهران بود. شاخص‌های متفاوتی که جهت تحلیل سطح توسعه‌یافتگی آموزشی در استان ایلام استفاده شده است، عبارت بودند از: تعداد دانش‌آموزان، کارکنان آموزشی ادارۀ آموزش و پرورش، دانش‌آموزان دورۀ آموزش استثنایی، آموزشگاهای دورۀ آموزش استثنایی، دانش‌آموزان دورۀ پیش‌دبستانی، آموزشگران تمام‌وقت مؤسسات آموزش عالی، دانشجویان مؤسسات آموزش عالی، دانش‌آموختگان مؤسسات آموزش عالی، مربیان ادارۀ آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش‌دیدگان ادارۀ آموزش فنی و حرفه‌ای. پس از استخراج آمار مربوط از سالنامۀ آماری استان ایلام در سال 1393، به تشکیل گزینه‌ها و شاخص‌های مربوط اقدام شد و با اجرای مراحل تکنیک SAW، تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که از لحاظ وضعیت توسعۀ آموزشی، شهرستان ایلام در بین شهرستان‌های استان ایلام، در صدر قرار دارد و شهرستان‌های ایوان، دهلران، دره‌شهر، آبدانان، چرداول، مهران، ملکشاهی، سیروان و بدره در رده‌های بعدی قرار دارند. تحلیل‌های صورت گرفته در این پژوهش می‌تواند مورد استفادۀ مسئولان حوزۀ آموزش استان واقع شود تا با تصمیم‌گیری­ها و برنامه‌ریزی‌های مؤثر وضعیت آموزشی بهتری را شاهد باشیم.

کلیدواژه‌ها