بررسی میزان نوگرایی در بین کارمندان ( مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر ایلام)

دوره 14، شماره 40 و 41، اسفند 1392، صفحه 95-110

محمد اسحاق افکاری؛ فیض الله نوروزی؛ اکبر امیدی


بررسی هویت شهری ایلام و مؤلفه‌های هویت‌بخش آن

دوره 20، 62,63، شهریور 1398، صفحه 118-141

سعید صالحی زلانی؛ علی هاشمی؛ عباس میرزاد


تحلیل نقش مهاجرت (روستا- شهر) در شکل‌گیری و گسترش مشاغل غیررسمی در شهر ایلام

دوره 20، شماره 64.65، اسفند 1398، صفحه 120-149

نادر شوهانی؛ محمد شوهانی؛ سارا شوهانی


نقش فعالیت‌های کارآفرینانه در توسعۀ گردشگری شهر ایلام

دوره 19، شماره 60.61، اسفند 1397، صفحه 130-154

پاکزاد آزادخانی؛ زهرا عبداللهی‌پور


سرمایه‌ی اجتماعی در بین پسران و دختران استان ایلام با تأکیدِ بیشتر بر دختران

دوره 14، شماره 38 و 39، خرداد 1394، صفحه 112-131

اسحاق قیصریان؛ یارمحمد قاسمی


بررسی وضعیت ازدواج و طلاق در استان ایلام طی سال‌های 1385-1392

دوره 15، شماره 44 و 45، اسفند 1393، صفحه 112-124

بهروز سپیدنامه؛ اسحاق قیصریان


فراتحلیل مطالعات خودکشی در استان ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، خرداد 1394، صفحه 115-134

احمد بخارایی؛ ابراهیم میرزایی


تصویرسازی با عناصر طبیعت در شعر ایلام با تکیه بر شعر ده شاعر معاصر ایلامی

دوره 15، شماره 42 و 43، فروردین 1393، صفحه 120-146

علی رضا شوهانی؛ مریم تکش


شناسایی و بررسی موانع توسعۀ بازار داخلی صنایع دستی استان ایلام

دوره 16، 48 , 49، اسفند 1394، صفحه 132-146

نبی امیدی؛ محمدرضا امیدی؛ اسفندیار محمدی


بررسی مضامین شعری مجموعۀ «الیمایس» جلیل صفربیگی

دوره 20، شماره 64.65، اسفند 1398، صفحه 150-177

علی حسن سهراب نژاد - ادبیات؛ حنا شکری


بررسی وضعیت سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ عشایری (مطالعۀ موردی: شهرستان چرداول، استان ایلام)

دوره 19، شماره 60.61، اسفند 1397، صفحه 155-180

سیدامیرمحمد علوی‌زاده؛ فرشید الفتی