تصویرسازی با عناصر طبیعت در شعر ایلام با تکیه بر شعر ده شاعر معاصر ایلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از دیرباز انسان با طبیعت و جلوه‌های متنوع آن در ارتباط بوده و مظاهر و زیبایی‌های طبیعت بر اندیشه‌ی آدمی تأثیر گذاشته و به ویژه در آثار ادبی و هنری، نمود چشمگیری یافته است. در ادبیات استان ایلام، ارتباط شاعران ایلامی با طبیعت و عناصر خیال انگیز آن به گونه‌ای است که نمی‌توان شعرآنان را جدای از طبیعت دانست؛ چرا که شاعران ایلامی در دامان طبیعت سبز ایلام با گل‌ها‌ی رنگارنگ و کوه‌های سر به فلک کشیده‌ی آن، بالیده و زندگی   کرده‌اند و این جلوه‌های طبیعت به گونه‌ای زیبا و در قالب آرایه‌های ادبی درشعر آنان نمود یافته است. تجلی عناصر طبیعت در شعر معاصر ایلام به گونه‌ای است که می‌توان آن‌ها را – از دیدگاهی -  در چهار مقوله‌ی عناصر آسمانی، عناصر زمینی، عناصر اربعه، عناصر زمانی طبقه بندی نمود. بیشترین تجلی و کارکرد این عناصر، در چهار قالب استعاره، تشبیه، مجاز و کنایه در شعر معاصر استان ایلام نمود یافته است. شاعر معاصر ایلامی بیشتر از آن که بخواهد با ذکر نام عناصر طبیعت در شعر خویش، به توصیف آن عناصر بپردازد،  از آن‌ها  برای بیان رویدادها و وقایع گوناگون اجتماعی و مضامین انسانی و عاشقانه بهره برده است. سهم تجلی عناصر طبیعت در شعر معاصر ایلام  در دو قالب استعاره وتشبیه، بیشتر از دو قالب  کنایه و مجاز بوده است.

کلیدواژه‌ها