مناسب­سازی مبلمان­های شهری متناسب با نیازهای معلولان و جانبازان (مورد مطالعه: خیابان­های فردوسی و آیت­الله حیدری شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدرس

چکیده

مناسب‌سازی مبلمان‌های شهری متناسب با نیازهای معلولان و جانبازان (مورد مطالعه: خیابان‌های فردوسی و آیت‌الله حیدری شهر ایلام)   محمدرضا ملکی* محمد شوهانی** چکیده در یکی دو دهه‌ی اخیر تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه سبب شده که اشخاص معلول به میزان قابل توجهی جذب جامعه شوند؛ اما وجود برخی موانع به ‌ویژه موانع عرصه‌ی برنامه‌ریزی‌ شهری و شهرسازی باعث شده که بسیاری از فضاهای شهری فاقد شرایط لازم برای حضور این قشر در جامعه باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و ارزیابی مبلمان و تجهیزات شهری است و سعی شده ضمن تعریف مبلمان شهری و اهداف طراحی آن به نارسایی‌ها و کمبودهای مبلمان شهری ویژه‌ی معلولان در شهر ایلام پرداخته شود. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی و با استفاده از شیوه‌ی مشاهدات میدانی و مصاحبه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محدوده‌ی مورد مطالعه (مرکز شهر ایلام)، شرایط بحرانی و مشکلات زیادی در حوزه‌ی مبلمان و تجهیزات شهری دارد. واژگان کلیدی: مبلمان شهری، معلولان و جانبازان، شهر ایلام.
* کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری واحد علوم و تحقیقات ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام و نویسنده‌ی مسئول m.maleki200@yahoo.com ** دکتری برنامه‌ریزی شهری و مدرس دانشگاه

کلیدواژه‌ها