دوره و شماره: دوره 14، شماره 40 و 41، اسفند 1392، صفحه 1-218 
کارکردهای آشکار و پنهان زیارتگاه‌های ایلام(1320-1390)

صفحه 7-29

علی محمد ولوی؛ فاطمه جمیلی؛ لیلا محمد نیاکان