مقایسه‌ی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسانی و کردی ایلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 کارشناسی ارشد

چکیده

چکیده
گویش کرمانجی خراسانی و کردی ایلامی دو گویش مختلف زبان کردی هستند. گویش کرمانجی خراسانی، گویش کرد‌های ساکن استان خراسان شمالی است و گویش کردی ایلامی گویش جمعیت کثیری از کرد‌های ساکن استان ایلام می‌باشد. این دو گویش به دلیل تأثیر پذیری از زبان‌های دیگر تا حدودی این دو گویش از همدیگر فاصله گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که گویشوران دو گویش، قادر به درک متقابل نیستند. گویش کرمانجی خراسانی اصولاً تحت تأثیر زبان فارسی خراسانی قرار داشته است. این گویش در شمال خراسان با زبان ترکی و در جنوب خراسان با زبان فارسی مراوده داشته است. از طرفی ، گویش کرمانجی خراسانی بر خلاف گویش کردی ایلامی «ساخت ارگتیو» و «جنس» را که از مهم ترین ویژگی‌های گویش‌های کردی شمالی هستند، در خود حفظ کرده است‌. روش انجام گرفته در این تحقیق از نوع مطالعه‌ی کتابخانه‌ای است و از شم زبانی نگارندگان نیز در تجزیه و تحلیل تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که گویش کرمانجی خراسانی و گویش کردی ایلامی هر یک دچار تغییر و تحول آوایی شده‌اند و زبان‌های مجاور هریک به نوعی در تغییر و تحول دو گویش مؤثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها