کلیدواژه‌ها = جوانان
تحلیل تماتیک خودکشی در شهرستان دره‌شهر با اتکا به روش داده‌بنیاد

دوره 24، شماره 78.79، شهریور 1402، صفحه 39-57

ابراهیم میرزایی؛ نورالدین اله دادی؛ پریسا یاری منش


ارائۀ مدل سیاست‌گذاری فرهنگی به منظور تقویت (ارتقای) هویت فرهنگی جوانان استان ایلام

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 63-80

طاهر سلیمانی؛ علیرضا صامت؛ عباسعلی قیومی


واکاوی علل تغییر الگوی سنی ازدواج روستاییان

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 148-171

غلامرضا تاج بخش؛ محمدرضا پویافر


پدیدارشناسی وضعیت فرهنگ کار در بین جوانان استان ایلام

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 205-237

عزیز کلانتری؛ علی هاشمی