کلیدواژه‌ها = خودکشی
تحلیل تماتیک خودکشی در شهرستان دره‌شهر با اتکا به روش داده‌بنیاد

دوره 24، شماره 78.79، شهریور 1402، صفحه 39-57

ابراهیم میرزایی؛ نورالدین اله دادی؛ پریسا یاری منش


فراتحلیل مطالعات خودکشی در استان ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، خرداد 1394، صفحه 115-134

احمد بخارایی؛ ابراهیم میرزایی