کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران و کارشناسان (مورد مطالعه: استانداری ایلام)

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 155-173

صادق فیض‌اللهی؛ علیرضا شیرمحمدی؛ نبی امیدی