روابط ایران و عراق در عصر پهلوی (با نگاهی به نقش مردم ایلام در روابط دو کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله‌ با استفاده از منابع و اسناد در صدد است به صورت منسجم سیر تحولات روابط ایران و عراق را در باره‌ی کردهای فیلی ایلامی که در عصر پهلوی در عراق ساکن بوده‌اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.  هم‌چنین، به نقش کُردهای ایلامی در اقتصاد و بازار کار عراق اشاره شده است. بررسی نقش کردهای ایلامی در اقتصاد عراق و نقش آنان در روابط ایران و عراق در دوره‌ی پهلوی مسأله‌ی این تحقیق است. مقاله به این نتیجه رسیده است که بیکاری، مشکلات اقتصادی و معیشتی، فقر عمومی، وجود کار و درآمد زیاد در کشور عراق، ترس مردم از مأموران دولت پهلوی در سال‌های آغازین پادشاهی رضا شاه و نزدیکی این منطقه به عراق از عوامل عزیمت مردم ایلام به عراق بوده و حمایت دولت ایران از اتباع ایرانی ساکن عراق و اختلافات مرزی باعث می‌شد بیشتر مواقع روابط ایران و عراق تیره باشد.

کلیدواژه‌ها