مزایا و معایب رؤیای آمریکایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مترجم

چکیده

مزایا و معایب رؤیای آمریکایی
استیون اف. مسنر ، ریچارد روزنفلد[1]
ترجمه‌ی علی موسی‌نژاد[2]
چکیده
مسنر و روزنفلد در کتاب« جرم و رؤیای آمریکایی» به یکی از مؤلفه‌های غالباً فراموش شده‌ی نظریه‌ی « ساختار اجتماعی و آنومی» مرتن؛ یعنی چرا ایالات متحده چنین نرخ جرم بالایی دارد، می‌پردازند. مسنر و روزنفلد « نظریه‌ی آنومی نهادی» را مطرح کردند که به موضوع آنومی در سطح جامعه‌ می‌پردازد. مثل مرتن درصدد تبیین نرخ فوق‌العاده بالای جرم در ایالات متحده هستند. و این هدف را با اشاره به « رؤیای آمریکایی» محقّق می‌کنند. مسنر و روزنفلد در تأکید بر این امر که نرخ بالای جرم در ایالات متحده تا حدودی از این واقعیّت ناشی می‌شود که جامعه‌ی آمریکا، افراد را به پی‌گیری هدف موفقیّت مالی ترغیب می‌کند؛ اما برای ابزارهای مشروع به منظور دست‌یابی به اهداف، ارزش ناچیزی قائل است، به شدتتحت تأثیر نظریه‌ی آنومی مرتن هستند. به عبارت دیگر، هنجارهای مشروع مقبول به لحاظ فرهنگی فدای هدف می‌شوند که بیش از زندگی اهمیت می‌یابد.
با این حال، مسنر و روزنفلد نظریه‌ی مرتن را هم بسط داده‌اند. در وهله‌ی اول، آن‌ها مدعی هستند که تأکید فرهنگی بر موفقیّت مالی با این تصور توأم است که نهاد اقتصاد در دیگر نهادها؛ مانند خانواده، آموزش و حکومت نفوذ می‌کند و بر آن‌ها مسلّط می‌شود. استدلال آن‌ها این است که تسلّط نهاد اقتصاد تا آن اندازه عملکرد مناسب این نهادها را  مختل می‌کند که دیگر به طور مؤثر و به اندازه‌ی کافی نمی‌توانند افراد جامعه را جامعه‌پذیر کنند یا حتی رفتار منحرفانه را کیفر دهند. مسنر و روزنفلد استدلال می‌کنند که اگر جنبه‌های دیگر زندگی آمریکایی بیش از موفقیّت مادی مورد تأکید قرار گیرند، ایالات متحده می‌تواند فاقد چنین نرخ جرم بالایی باشد. آن‌ها به اقتصاد مختلط در اروپای غربی و ژاپن به مثابه‌ی نمونه‌هایی از جوامعی اشاره می‌کنند که نشان می‌دهند بر خلاف آنچه در آمریکا وجود دارد، سطحی از رفاه اقتصادی کاملاً به عملکرد اقتصادی وابسته نیست.
واژگان کلیدی: جرم، رؤیای آمریکایی، آنومی نهادی، توازن نهادی قدرت.[1]- Steven F. Messner &  Richard Rosenfeld
 


و دانشجوی دوره‌ی دکترای جامعه‌شناسی  مربی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد ایلام[2]

کلیدواژه‌ها