سیر ادبیات داستانی در ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ادبیات داستانی که در معنای امروزی آن بیشتر ناظر به داستان کوتاه، داستان بلند و رمان است، در ایلام پیشینة اندکی دارد و شروع آن به داستان‌های کوتاه و پراکندة کلانتر محمدی باز می‌گردد. پس از وی، خداداد ابراهیمی با نگارش داستان‌های کوتاه به‌طور جدی وارد این حوزه شد و در سال 1378 «عاطفه در غبار» را به عنوان اولین کتاب چاپ‌شده در حوزۀ ادبیات داستانی ایلام، منتشر کرد. پس از آن، آثار دیگری در این حوزه، در قالب داستان کوتاه و رمان به زبان‌های فارسی و کردی انتشار یافت. این پژوهش به شیوۀ تحلیلی ـ توصیفی، انجام شده و به دسته‌بندی آثار مکتوب ادبیات داستانی ایلام، بر اساس ترتیب و توالی زمان انتشار (دهۀ چاپ) آنها پرداخته و با تحلیلی هرچند مختصر از درونمایۀ آثار، نقاط ضعف و قوت آنها را بازگو کرده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که دهۀ هشتاد از جهت کمی، بیشترین آثار چاپ‌شده را داشته است. گفتنی است ادبیات داستانی ایلام از لحاظ کیفی تا رسیدن به جایگاه مطلوب خود، راهی دراز در پیش دارد و از لحاظ درونمایه، تنوع چندانی در کار نویسندگان ایلامی مشاهده نمی‌شود؛ چنان‌که فضای جنگ بر سایر موضوعات، سایه انداخته است. می‌توان گفت نشر آثار داستانی به زبان مادری (کردی) نیز مورد بی‌مهری نویسندگان ایلامی بوده است. از مشکلات پیش روی ادبیات داستانی در ایلام، می‌توان به کم‌کوشی در بازنویسی داستان‌های شفاهی، هزینه‌های سرسام‌آور چاپ و توزیع نامناسب آثار چاپ شده اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها