ارزیابی درک رانندگان شهر ایلام از خطرهای ترافیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آیت‌الله بروجردی

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری، دانشگاه پیام نور تهران شمال

10.22034/farhang.2021.133918

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی و مطالعۀ درک از خطر رانندگان شهر ایلام در قبال قوانین راهنمایی و رانندگی بر حسب متغیرهای سن، میزان تحصیلات، سوابق تصادفات، تجربۀ رانندگی و تعداد جریمه شدن در سال انجام شده است. جهت رسیدن به نتایجی که بیشترین تأثیر را در بالابردن میزان درک از خطر دارد، پرسشنامه‌هایی، تنظیم و در بین رانندگان سطح شهر، توزیع شد و پس از تکمیل شدن توسط راننده‌ها جمع‌آوری گردید. مؤلفه‌های رفتارهای ترافیکی، دیدگاه‌های ترافیکی و رفتارهای مخاطره‌آمیز به عنوان مؤلفه‌های درک از خطر رانندگان در نظر گرفته شد تا برحسب متغیرهای ذکرشده برای تمامی‌رانندگان ارزیابی شود. نتایج نشان داد که افزایش تحصیلات باعث نشده که افراد دارای تحصیلات بالا در جمع افراد با درک از خطر بالا قرار گیرند؛ همچنین با افزایش سن افراد، درک از خطر ترافیکی و قانون‌پذیری آنها افزایش چشمگیری پیدا می‌کند و درک از خطر در افرادی که کمتر از 1 سال تجربۀ رانندگی دارند بیشتر از افرادی است که 1-2 سال یا 3-5 سال از تجربۀ رانندگیشان می‌گذرد. از سال پنجم رانندگی به بعد نیز دوباره درک از خطر افزایش می‌یابد و در راننده‌های با بیش از 10 سال تجربۀ رانندگی به اوج خود می‌رسد.

کلیدواژه‌ها