کلیدواژه‌ها = گویش بالاگریوه
درآمدی توصیفی - تحلیلی بر شعر لری بر اساس گویش بالاگریوه

دوره 24، شماره 78.79، شهریور 1402، صفحه 7-20

تورج زینی وند؛ فیروز نجفوند؛ نجم الدین گیلانی