کلیدواژه‌ها = SWOT
بررسی و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایلام با بهره‌گیری از مدل ترکیبی SWOT-ANP

دوره 20، شماره 64.65، اسفند 1398، صفحه 199-223

صادق فیض اللهی؛ بهزاد لطیفیان؛ حمدالله نوروزی


تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در استان ایلام

دوره 18، شماره 56.57، اسفند 1396، صفحه 32-54

نبی امیدی؛ اسفندیار محمدی؛ اردشیر شیری


نقش ژئو توریسم در توسعه ی پایدار استان ایلام با استفاده از مدل استراتژیک(SWOT)

دوره 15، شماره 42 و 43، فروردین 1393، صفحه 182-198

محمد غفوری زاده؛ افسانه شجاعی