نویسنده = سهراب مظفری‌نیا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی و طلاق عاطفی در شهر ایلام

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-191

سهراب مظفری‌نیا؛ مریم قاسمی‌پور