سنجش کارایی و رتبه‌بندی شاخص‌های طبیعی و زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان‌های استان ایلام، با استفاده از تحلیل رگرسیونی و تحلیل سلسله مراتبی TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بدون شک، مقولۀ گردشگری، موضوعی جدید برای ذهن بشر محسوب نمی­شود. در ابتدا هدف انسان جستجوگر از گردش روی زمین، دست ­یافتن به نقاط دیده‌نشده و بکر بود؛ ولی امروزه، تفریح، تفرج، سیاحت، زیارت، گذراندن اوقات فراغت و ... به انگیزه­های او افزوده شده است. هدف اصلی این پژوهش، سنجش کارایی و رتبه­بندی شاخص­های طبیعی و زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان­های استان ایلام می­باشد. روش تحقیق، کاربردی و ماهیت آن، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای و بررسی‌های میدانی است. برای گردآوری اطلاعات و داده‌های مربوط به شاخص­های پژوهش، از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1392، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش رتبه‌بندی شهرستان­های مورد پژوهش، از مدل تحلیل سلسله مراتبی تاپسیس، برای شناسایی تأثیر شاخص‌های منتخب در گردشگری استان، از مدل تحلیل برازش رگرسیونی در محیط نرم‌افزار spss و جهت نمایش توزیع فضایی- مکانی از نرم­افزار  GISاستفاده شده است. تحلیل یافته‌ها با مدل تاپسیس، نشان می‌دهد که در بین گزینه­های تحقیق، شهرستان ایلام، بالاترین رتبه را از نظر شاخص‌های منتخب تحقیق داراست و شهرستان‌های آبدانان، ایوان، مهران، چرداول، دهلران، دره‌شهر، ملکشاهی، سیروان و بدره نیز به ترتیب، رده‌های بعدی را به خود اختصاص داده­اند. 

کلیدواژه‌ها