کلیدواژه‌ها = الیماس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مضامین شعری مجموعۀ «الیمایس» جلیل صفربیگی

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 150-177

علی حسن سهراب نژاد - ادبیات؛ حنا شکری