نویسنده = مهناز حاتمی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی درون‌مایۀ شعر رضوی در سروده‌های شاعران معاصر ایلام

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 178-198

علیرضا شوهانی؛ مهناز حاتمی