نویسنده = سکینه آزادی
ساختار «فعل» در گویش خزلی

دوره 18، شماره 54.55، شهریور 1396، صفحه 134-151

مسلم خزلی؛ سکینه آزادی


تجلی افلاک و اختران در دیوان غلامرضا خان ارکوازی

دوره 15، شماره 42 و 43، فروردین 1393، صفحه 69-83

سکینه آزادی؛ فرشته علی رضایی