فصل‌نامه‌ی علمی_ترویجی  فرهنگ ایلام با تکیه بر غنای فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی بیش از یک دهه، فعالانه مروج نشر فرهنگ و معارف مردم استان ایلام بوده است و از آغاز انتشار (بهار 1379) تا کنون با وجود فراز و فرود زیاد، بیش از ده ها مقاله‌ی علمی – پژوهشی از استادان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و صاحب‌نطران حوزه‌ی فرهنگ را بازتاب داده است. این فصلنامه به استناد نامه‌ی شماره‌ی 163572 مورخ 1390/8/23 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فصل‌نامه‌ی فرهنگ ایلام با دریافت رتبه‌ی علمی - ترویجی مأموریت خود در حوزه‌ی فرهنگ و هنر (با تأکید بر فرهنگ بومی) را تداوم بخشیده است و آمادگی دارد تا مقالات ارزشمند محققان و پژوهشگران ارجمند را در حوزه فرهنگ استان ایلام به چاپ رساند.

 

شماره جاری: دوره 19، شماره 60.61 - شماره پیاپی 60، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-268 

4. بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و نزاع فردی در بین جوانان شهر ایلام

صفحه 70-101

شهناز صداقت‌زادگان؛ بهرام پنجستونی؛ مالک ملکشاهی