فصل‌نامه‌ی علمی  فرهنگ ایلام با تکیه بر غنای فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی بیش از یک دهه، فعالانه مروج نشر فرهنگ و معارف مردم استان ایلام بوده است و از آغاز انتشار (بهار 1379) تا کنون با وجود فراز و فرود زیاد، بیش از ده ها مقاله‌ی علمی – پژوهشی از استادان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و صاحب‌نطران حوزه‌ی فرهنگ را بازتاب داده است. این فصلنامه به استناد نامه‌ی شماره‌ی 163572 مورخ 1390/8/23 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دریافت رتبه‌ی علمی مأموریت خود در حوزه‌ی فرهنگ و هنر (با تأکید بر فرهنگ بومی) را تداوم بخشیده است و آمادگی دارد تا مقالات ارزشمند محققان و پژوهشگران ارجمند را در حوزه فرهنگ استان ایلام به چاپ رساند.

 

شماره جاری: دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-259 (دوره بیستم شماره 65 و 64 پاییز و زمستان 1398) 

2. واکاوی قلمرو جغرافیای سیاسی والیان فیلی پشتکوه

صفحه 34-53

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری؛ سیاوش یاری


3. تأثیر هوش اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 54-74

کبری هواسی؛ زینب بختیاری؛ محمد جواد فلاح


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی ویراستار ادبی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی
2676-5942