فصل‌نامه‌ی علمی  فرهنگ ایلام با تکیه بر غنای فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی بیش از یک دهه، فعالانه مروج نشر فرهنگ و معارف مردم استان ایلام بوده است و از آغاز انتشار (بهار 1379) تا کنون با وجود فراز و فرود زیاد، بیش از ده ها مقاله‌ی علمی – پژوهشی از استادان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و صاحب‌نطران حوزه‌ی فرهنگ را بازتاب داده است. این فصلنامه به استناد نامه‌ی شماره‌ی 163572 مورخ 1390/8/23 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دریافت رتبه‌ی علمی مأموریت خود در حوزه‌ی فرهنگ و هنر (با تأکید بر فرهنگ بومی) را تداوم بخشیده است و آمادگی دارد تا مقالات ارزشمند محققان و پژوهشگران ارجمند را در حوزه فرهنگ استان ایلام به چاپ رساند.

 

شماره جاری: دوره 22، شماره 70.71 - شماره پیاپی 70، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-248 

3. برآورد تابع تولید آموزش در استان ایلام: رویکرد رگرسیون چندکی

صفحه 57-76

علی سایه میری؛ مریم کریمی کندوله؛ صلاح ابراهیمی


5. طنز در رباعیات جلیل صفربیگی

صفحه 117-147

علی حسن سهراب نژاد - ادبیات؛ نسرین کارزانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی ویراستار ادبی ویراستار انگلیسی
شاپا چاپی