کلیدواژه‌ها = عملکرد سازمانی
تعداد مقالات: 4
3. مطالعه‌ی رابطه‌ی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: جهاد کشاورزی استان ایلام)

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-69

جهان عبدی؛ اسفندیار محمدی؛ روح الله نظری


4. تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری (مطالعة موردی: شهرک صنعتی ایلام)

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 161-174

فرشید نمامیان؛ صادق فیض الهی