کلیدواژه‌ها = رفتار شهروندی سازمانی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی رابطه‌ی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: جهاد کشاورزی استان ایلام)

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-69

جهان عبدی؛ اسفندیار محمدی؛ روح الله نظری