نویسنده = فرحناز خورانی کریمی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد الگوهای توسعۀ پایدار در بازآفرینی منظر شهری (نمونۀ موردی: شهر ایوان)

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-103

فرحناز خورانی کریمی؛ محمد شوهانی