نویسنده = مجید ساریخانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مجموعه آثارموجود در تنگه بهرام چوبین شهرستان دره شهر

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 78-94

حمید محمدی؛ مجید ساریخانی؛ یاسر مردانی