نویسنده = سکینه آزادی
تعداد مقالات: 2
1. ساختار «فعل» در گویش خزلی

دوره 18، شماره 54.55، بهار و تابستان 1396، صفحه 134-151

مسلم خزلی؛ سکینه آزادی


2. تجلی افلاک و اختران در دیوان غلامرضا خان ارکوازی

دوره 15، شماره 42 و 43، بهار و تابستان 1393، صفحه 69-83

سکینه آزادی؛ فرشته علی رضایی