جغرافیای تاریخی ماسبذان در دورۀ سلجوقی

دوره 17، شماره 52.53، اسفند 1395، صفحه 4-24

محسن رحمتی


کارکردهای آشکار و پنهان زیارتگاه‌های ایلام(1320-1390)

دوره 14، شماره 40 و 41، اسفند 1392، صفحه 7-29

علی محمد ولوی؛ فاطمه جمیلی؛ لیلا محمد نیاکان


قرائت شهروندان شهر ایوان از مفهوم حقوق شهروندی

دوره 15، شماره 42 و 43، فروردین 1393، صفحه 7-26

سید محمود نجاتی حسینی؛ میثم قدسی


بررسی عوامل مؤثر در جلب رضایت بازدیدکنندگان پارک جنگلی چغاسبز ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، خرداد 1394، صفحه 7-20

نسیبه ره‌انجام؛ جعفر حسین‌زاده؛ یارمحمد قاسمی


سنجش وضعیت شاخص های توسعه‌یافتگی در شهرستان های استان ایلام

دوره 16، 48 , 49، اسفند 1394، صفحه 7-27

سعید امان‌پور؛ علیرضا پرویزیان؛ مهدی علیزاده


تبیین جامعه‌شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید بر هنجارهای جنسیتی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)

دوره 18، شماره 56.57، اسفند 1396، صفحه 7-31

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی


درآمدی توصیفی - تحلیلی بر شعر لری بر اساس گویش بالاگریوه

دوره 24، شماره 78.79، شهریور 1402، صفحه 7-20

تورج زینی وند؛ فیروز نجفوند؛ نجم الدین گیلانی


بررسی کیفیت بصری سیما و منظر شهری ایلام

دوره 14، شماره 38 و 39، خرداد 1394، صفحه 10-27

توران احمدی؛ سعید ملکی


بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر وجدان کاری در بین کارکنان هلال احمر استان ایلام

دوره 24، شماره 78.79، شهریور 1402، صفحه 21-37

شمس اله ابراهیمی؛ علی رحمانی؛ منوچهر پهلوان؛ ماجده قلی پور


رابطه‌یبین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در استانداری ایلام

دوره 15، شماره 44 و 45، اسفند 1393، صفحه 22-36

اردشیر شیری؛ اکرم محسنی مقدم؛ شمس الدین فیضی


جایگاه و اقدامات ابوجعفر صیمری در تحولات سیاسی – اجتماعی عصر آل‌بویه

دوره 18، شماره 54.55، شهریور 1396، صفحه 23-35

مرتضی اکبری؛ سیاوش یاری؛ همایون جمالی


بررسی مطلوبیت فضاهای گذران اوقات فراغت شهروندان ایلام (مطالعۀ موردی: فضاهای سبز شهری)

دوره 17، شماره 52.53، اسفند 1395، صفحه 25-39

طیبه اکبری؛ جعفر حسین زاده؛ اردشیر شیری


بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به خشونت (مطالعه موردی: دانش‌آموزان مقطع متوسطه بخش چوار)

دوره 15، شماره 42 و 43، فروردین 1393، صفحه 27-55

محمد حسین اسدی؛ امیدعلی احمدی؛ نادر بازیار


استعاره‌های مفهومی رنگ در زبان کردی ایلامی

دوره 14، شماره 38 و 39، خرداد 1394، صفحه 28-37

مریم تفرجی یگانه؛ کلثوم گراوند