مزایا و معایب رؤیای آمریکایی

دوره 14، شماره 38 و 39، خرداد 1394، صفحه 209-218

علی موسی‌نژاد


واکاوی علل و عوامل سیاست جابه‌جایی کردها در دورۀ شاه عباس اول

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 7-30

سیاوش یاری؛ مرتضی اکبری؛ طالب خزان


مطالعۀ جامعه‌شناسی انگیزه و پیامدهای جراحی زیبایی در زنان شهر ایلام

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 7-39

مریم نادمی؛ اکبر طالب پور؛ فرح ترکمان


سنجش تاب‌آوری دهستان‌های استان ایلام در برابر زلزله

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 7-21

سعید ملکی؛ علیرضا پرویزیان؛ مهدی علیزاده


تحلیل هندسی و تناسبات طلایی و زرین ایرانی در قلعۀ میرغلام هاشمی ایلام

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 23-38

مریم شیخی؛ کورش مؤمنی؛ بهزاد وثیق


باورهای عامیانه در استان ایلام

دوره 24، 80,81، اسفند 1402، صفحه 27-47

سکینه آزادی؛ علیرضا شوهانی


نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در میزان ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر ایلام در سال تحصیلی1397-1398

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 28-56

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ روح الله قیطلاسی؛ علی رحمانی فیروزجاه


شناسایی پیشران‌های کلیدی در توسعۀ گردشگری استان ایلام

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 31-53

سجاد دارابی؛ زهره فنی؛ ذوالفقار یوسفی


کوچ والیان لرستان فیلی به پشتکوه؛ بازخورد سیاست قاجاری کردن ایران

دوره 21، 66,67، شهریور 1399، صفحه 34-52

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری


زمان در باورهای عامیانۀ مردم ایلام

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 40-62

مالک شعاعی


بررسی تأثیر تنوع‌طلبی مشتریان بر خرید آنی در فروشگاه‌های خرده‌فروشی شهر ایلام

دوره 21، 66,67، شهریور 1399، صفحه 53-76

زینب طولابی؛ مرجان اروانه؛ پری شجاعیان


برآورد تابع تولید آموزش در استان ایلام: رویکرد رگرسیون چندکی

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 57-76

علی سایه میری؛ مریم کریمی کندوله؛ صلاح ابراهیمی


طراحی الگوی فرهنگ فروش با روش داده بنیاد

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 63-92

محمد رضا درویشی؛ علی حمیدی زاده؛ رسول ثانوی فرد


ارائۀ مدل سیاست‌گذاری فرهنگی به منظور تقویت (ارتقای) هویت فرهنگی جوانان استان ایلام

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 63-80

طاهر سلیمانی؛ علیرضا صامت؛ عباسعلی قیومی


موره‌کن: شواهدی از گروه‌بندی‌های درون منطقه‌ای دورۀ مفرغ میانۀ زاگرس مرکزی

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 73-95

خداکرم مظاهری؛ حمزه قبادی زاده