تعداد مقالات: 163
155. تبارشناسی هویت ایلی و چالشهای ولایت بیات در ایلام از زمان سلجوقیان تا قاجار

دوره 21، 66,67، بهار و تابستان 1399، صفحه 132-147

علی ابوالقاسمی؛ مهدی وزینی افضل


156. بررسی و تحلیل شورش مردم ایلام در سال 1308 ه‍.ش.

دوره 21، 66,67، بهار و تابستان 1399، صفحه 148-169

مرتضی اکبری


157. بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی استان ایلام

دوره 21، شماره 68.69، پاییز و زمستان 1399، صفحه 158-187

امیرحسین باوفا؛ الهام چاهخوئی نژاد رفسنجان؛ ابوالفضل باوفا


158. هفت‌گانه‌ها در فرهنگ مردم کرد و لر و ریشۀ تاریخی آنها

دوره 21، 66,67، بهار و تابستان 1399، صفحه 170-185

نجم‌الدین گیلانی


159. بررسی شیوه‌های اجتماعی کردن فرزندان (مورد مطالعه: شهر ایلام)

دوره 21، 66,67، بهار و تابستان 1399، صفحه 186-204

وکیل احمدی؛ معصومه چگل؛ جلیل کریمی


162. مقایسۀ وضعیت سلامت روانی زنان شاغل سرپرست خانوار و همسردار آموزش و پرورش استان ایلام

دوره 21، شماره 68.69، پاییز و زمستان 1399، صفحه 206-236

اسحاق قیصریان؛ امیدعلی باپیری؛ عبادالله مرادی


163. ارزیابی درک رانندگان شهر ایلام از خطرهای ترافیکی

دوره 21، شماره 68.69، پاییز و زمستان 1399، صفحه 237-258

محمد کرمی؛ محمد کوهی