نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در میزان ارزش‌های خانوادگی دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر ایلام در سال تحصیلی1397-1398

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 28-56

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ روح الله قیطلاسی؛ علی رحمانی فیروزجاه


شناسایی پیشران‌های کلیدی در توسعۀ گردشگری استان ایلام

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 31-53

سجاد دارابی؛ زهره فنی؛ ذوالفقار یوسفی


کوچ والیان لرستان فیلی به پشتکوه؛ بازخورد سیاست قاجاری کردن ایران

دوره 21، 66,67، شهریور 1399، صفحه 34-52

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری


زمان در باورهای عامیانۀ مردم ایلام

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 40-62

مالک شعاعی


بررسی تأثیر تنوع‌طلبی مشتریان بر خرید آنی در فروشگاه‌های خرده‌فروشی شهر ایلام

دوره 21، 66,67، شهریور 1399، صفحه 53-76

زینب طولابی؛ مرجان اروانه؛ پری شجاعیان


برآورد تابع تولید آموزش در استان ایلام: رویکرد رگرسیون چندکی

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 57-76

علی سایه میری؛ مریم کریمی کندوله؛ صلاح ابراهیمی


طراحی الگوی فرهنگ فروش با روش داده بنیاد

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 63-92

محمد رضا درویشی؛ علی حمیدی زاده؛ رسول ثانوی فرد


ارائۀ مدل سیاست‌گذاری فرهنگی به منظور تقویت (ارتقای) هویت فرهنگی جوانان استان ایلام

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 63-80

طاهر سلیمانی؛ علیرضا صامت؛ عباسعلی قیومی


موره‌کن: شواهدی از گروه‌بندی‌های درون منطقه‌ای دورۀ مفرغ میانۀ زاگرس مرکزی

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 73-95

خداکرم مظاهری؛ حمزه قبادی زاده


چمرگاه، تجلی کالبدی سوگ در پشتکوه (ایلام)

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 81-95

بهزاد وثیق


تبیین رابطۀ بهزیستی اجتماعی با زیست‌پذیری شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 93-123

منصور منصوری مقدم؛ منصور منصوری مقدم


وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی سالمندان استان ایلام در 4 دهۀ گذشته

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 96-117

بهروز سپیدنامه؛ اسحاق قیصریان


طنز در رباعیات جلیل صفربیگی

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 117-147

علی حسن سهراب نژاد - ادبیات؛ نسرین کارزانی


تحلیل تطبیقی نیازهای فرهنگی دانشجویان دختر و پسر (مطالعۀ موردی: مراکز آموزش عالی استان ایلام)

دوره 23، شماره 76.77، اسفند 1401، صفحه 117-134

حکیم بکری زاده؛ فرزاد اسفندیاری؛ مریم پناهی


بررسی و تحلیل دلایل کم‌‌میلی زنان به فرزندآوری

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 118-137

طوبی رضایی؛ اصغر محمدی