تعداد مقالات: 163
126. اعتماد اجتماعی مؤثر بر رویه‌ای شدن مشارکت مردم در توسعۀ منطقۀ ایلام

دوره 19، شماره 60.61، پاییز و زمستان 1397، صفحه 207-230

سیدرحیم موسوی؛ کریم دوستی


127. حضور در مسجد و ارزش‌های اسلامی در بین جوانان استان ایلام (با تأکید بر شهادت‌طلبی و ایثارگری)

دوره 17، شماره 52.53، پاییز و زمستان 1395، صفحه 146-165

اسماعیل جهانبخش؛ میثم قدسی؛ بهروز سپیدنامه


130. تأثیر فرهنگ ‌سازمانی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام)

دوره 17، شماره 50.51، بهار و تابستان 1395، صفحه 161-177

محمدحسین صالحی؛ مسلم محمدیان


131. بررسی رابطۀ بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی و طلاق عاطفی در شهر ایلام

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-191

سهراب مظفری‌نیا؛ مریم قاسمی‌پور


133. تحولات مذهبی در استان ایلام از ورود اسلام تا پایان دوره‌ی والیان

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 175-193

مرتضی اکبری


134. بررسی جایگاه زن در جامعه سنتی ایلام با نگاهی به مثنوی «والیه»

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 175-187

محمد جلیل بهادری


135. نقش ژئو توریسم در توسعه ی پایدار استان ایلام با استفاده از مدل استراتژیک(SWOT)

دوره 15، شماره 42 و 43، بهار و تابستان 1393، صفحه 182-198

محمد غفوری زاده؛ افسانه شجاعی


139. بررسی پوشاک بانوان ایلامی و تحلیل مردم‌شناختی آن

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 224-246

فریبا پروانه؛ رضا حقیقی


140. بررسی تأثیر سیستم کنترل کیفیت شش سیگما بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: شرکت نفت چشمه‌خوش دهلران)

دوره 19، شماره 60.61، پاییز و زمستان 1397، صفحه 231-255

بهزاد علیزاده؛ سبحان علی‌اکبری


141. امکان سنجی توسعه­ ی طبیعت گردی در استان ایلام

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 190-204

جواد رحیمی مقدم؛ احسان ناظری


142. بررسی و شناخت راهکارهای توسعه‌ی گردشگری مطالعه‌ی موردی شهرستان دره‌شهر

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 194-208

رضا جهان بین؛ رها زارعی


143. مزایا و معایب رؤیای آمریکایی

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 209-218

علی موسی‌نژاد


145. فراتحلیل عوامل اقتصادی - اجتماعی مرتبط با خودکشی (مقایسۀ وضعیت استان ایلام با کشور)

دوره 21، شماره 68.69، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-33

علی مرادی؛ حجت اله شریف زادی


146. کوچ والیان لرستان فیلی به پشتکوه؛ بازخورد سیاست قاجاری کردن ایران

دوره 21، 66,67، بهار و تابستان 1399، صفحه 34-52

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری


148. بررسی تأثیر تنوع‌طلبی مشتریان بر خرید آنی در فروشگاه‌های خرده‌فروشی شهر ایلام

دوره 21، 66,67، بهار و تابستان 1399، صفحه 53-76

زینب طولابی؛ مرجان اروانه؛ پری شجاعیان


150. تبیین اصول و معیارهای طراحی مراکز پیشگیری از خودکشی با تأکید بر علت‌های خودکشی در مناطق پرخطر (نمونۀ موردی: ایلام)

دوره 21، 66,67، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-104

عطاالله یاری کیا؛ عبدالرحمن دیناروند؛ بهزاد وثیق