تعداد مقالات: 163
102. تحلیل مقاومت های هرمزان مهرگانی، در برابر اعراب مسلمان

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 125-137

نجم الدین گیلانی؛ علی اکبر کجباف


103. ارزیابی آمادگی سازمان‌های فرهنگی و آموزشی استان ایلام برای کاربرد نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 131-154

اسفندیار محمدی؛ حسین مهدی‌زاده؛ ندا فتح الهی


104. نگاهی به عناصر بومی در شعر امروز شاعران ایلامی

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 132-153

عباس رضایی؛ علی حسن سهراب‌نژاد؛ فریدون طهماسبی


105. گیاهان دارویی و خوراکی روستای سراب‌کلان استان ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 135-160

ثریا خرمی؛ رضا حقیقی


106. بررسی و ارزیابی مساجد شهر ایلام از لحاظ داشتن عناصر مشترک

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-153

ابراهیم مرادی؛ زهرا جمالوندی


108. طراحی معماری در راستای توسعة پایدار در شهر ایلام

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 147-164

مسعود رضایی


111. واکاوی درون‌مایۀ شعر رضوی در سروده‌های شاعران معاصر ایلام

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 178-198

علیرضا شوهانی؛ مهناز حاتمی


112. بررسی موانع ازدواج از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ایلام در سال تحصیلی 1395

دوره 19، شماره 60.61، پاییز و زمستان 1397، صفحه 181-206

زهرا طاهری؛ مرضیه مهربانی؛ مریم قاسمیپور


113. ارزیابی میزان عملکرد رسانه‌های جمعی بر فرهنگ‌سازی ارزش‌های زیست‌محیطی از دیدگاه فرهنگیان منطقۀ دهلران

دوره 17، شماره 52.53، پاییز و زمستان 1395، صفحه 133-145

احمد ملکی پور؛ موسی ملکی پور؛ جمال معمر حور


114. ساختار «فعل» در گویش خزلی

دوره 18، شماره 54.55، بهار و تابستان 1396، صفحه 134-151

مسلم خزلی؛ سکینه آزادی


117. نگرشی به روحیه‌ی ایثارگری و انتظار از ایثارگران

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 154-174

خلیل کمربیگی؛ امیدعلی باپیری


118. کارآفرینی و نقش آن در توسعۀ پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: استان ایلام)

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 154-170

سیدامیرمحمد علوی‌زاده


119. بررسی تأثیر سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران و کارشناسان (مورد مطالعه: استانداری ایلام)

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 155-173

صادق فیض‌اللهی؛ علیرضا شیرمحمدی؛ نبی امیدی


120. تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری (مطالعة موردی: شهرک صنعتی ایلام)

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 161-174

فرشید نمامیان؛ صادق فیض الهی


121. مساله شناسی و اولویت بندی آسیب ها و مسائل فرهنگی مورد مطالعه: استان ایلام

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-186

خلیل کمربیگی؛ مجتبی رشیدی


122. وضعیت مصرف و توزیع مصرف‌کنندگان مواد مخدر در شهرستان ایلام (سیمای اپیدمولوژیک اعتیاد در شهرستان ایلام)

دوره 15، شماره 42 و 43، بهار و تابستان 1393، صفحه 166-181

پروانه دانش؛ علی فیض اللهی؛ سعیده حیدری


125. بررسی و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایلام با بهره‌گیری از مدل ترکیبی SWOT-ANP

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-223

صادق فیض اللهی؛ بهزاد لطیفیان؛ حمدالله نوروزی