تحلیل مقاومت های هرمزان مهرگانی، در برابر اعراب مسلمان

دوره 15، شماره 44 و 45، اسفند 1393، صفحه 125-137

نجم الدین گیلانی؛ علی اکبر کجباف


ارزیابی آمادگی سازمان‌های فرهنگی و آموزشی استان ایلام برای کاربرد نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی

دوره 14، شماره 40 و 41، اسفند 1392، صفحه 131-154

اسفندیار محمدی؛ حسین مهدی‌زاده؛ ندا فتح الهی


نگاهی به عناصر بومی در شعر امروز شاعران ایلامی

دوره 14، شماره 38 و 39، خرداد 1394، صفحه 132-153

عباس رضایی؛ علی حسن سهراب‌نژاد؛ فریدون طهماسبی


گیاهان دارویی و خوراکی روستای سراب‌کلان استان ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، خرداد 1394، صفحه 135-160

ثریا خرمی؛ رضا حقیقی


بررسی و ارزیابی مساجد شهر ایلام از لحاظ داشتن عناصر مشترک

دوره 18، شماره 56.57، اسفند 1396، صفحه 139-153

ابراهیم مرادی؛ زهرا جمالوندی


واکاوی درون‌مایۀ شعر رضوی در سروده‌های شاعران معاصر ایلام

دوره 20، شماره 64.65، اسفند 1398، صفحه 178-198

علیرضا شوهانی؛ مهناز حاتمی


بررسی موانع ازدواج از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ایلام در سال تحصیلی 1395

دوره 19، شماره 60.61، اسفند 1397، صفحه 181-206

زهرا طاهری؛ مرضیه مهربانی؛ مریم قاسمیپور


ساختار «فعل» در گویش خزلی

دوره 18، شماره 54.55، شهریور 1396، صفحه 134-151

مسلم خزلی؛ سکینه آزادی


نگرشی به روحیه‌ی ایثارگری و انتظار از ایثارگران

دوره 14، شماره 38 و 39، خرداد 1394، صفحه 154-174

خلیل کمربیگی؛ امیدعلی باپیری


بررسی و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایلام با بهره‌گیری از مدل ترکیبی SWOT-ANP

دوره 20، شماره 64.65، اسفند 1398، صفحه 199-223

صادق فیض اللهی؛ بهزاد لطیفیان؛ حمدالله نوروزی