سیر ادبیات داستانی در ایلام

دوره 17، شماره 50.51، شهریور 1395، صفحه 63-75

علیرضا شوهانی؛ پروین پیکانی


مقایسه‌ی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسانی و کردی ایلامی

دوره 14، شماره 40 و 41، اسفند 1392، صفحه 68-80

حسن امامی؛ مهدی سبزه


تجلی افلاک و اختران در دیوان غلامرضا خان ارکوازی

دوره 15، شماره 42 و 43، فروردین 1393، صفحه 69-83

سکینه آزادی؛ فرشته علی رضایی


بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و نزاع فردی در بین جوانان شهر ایلام

دوره 19، شماره 60.61، اسفند 1397، صفحه 70-101

شهناز صداقت‌زادگان؛ بهرام پنجستونی؛ مالک ملکشاهی


بررسی نوستالژی در دیوان غلامرضا ارکوازی

دوره 18، شماره 56.57، اسفند 1396، صفحه 72-87

خلیل بیگ زده؛ طاهره رحمتی فرمانی


ارزیابی توان محیطی برای توسعۀ طبیعت‌گردی در شهرستان ایلام با استفاده از مدل AHP

دوره 19، شماره 58.59، شهریور 1397، صفحه 77-93

نادر شوهانی؛ مهدی نیک‌سرشت؛ مهدی احمدی


زاگرس مرکزی و مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای - محلی

دوره 14، شماره 38 و 39، خرداد 1394، صفحه 70-91

خداکرم مظاهری؛ رضا حقیقی


بررسی بنیادهای اساطیری و باستانی در فرهنگ عامۀ مردم ایلام

دوره 17، شماره 50.51، شهریور 1395، صفحه 76-92

امیرعباس عزیزی‌فر؛ مریم قاسمی


بررسی مجموعه آثارموجود در تنگه بهرام چوبین شهرستان دره شهر

دوره 15، شماره 44 و 45، اسفند 1393، صفحه 78-94

حمید محمدی؛ مجید ساریخانی؛ یاسر مردانی


سیمای جنگ تحمیلی در شعر شاعران فارسی سرای ایلامی

دوره 14، شماره 40 و 41، اسفند 1392، صفحه 81-94

محمد جلیل بهادری


سلامت روان دانش‌آموزان دورۀ اول متوسطۀ استان ایلام براساس تفاوت جنسیتی

دوره 24، شماره 78.79، شهریور 1402، صفحه 81-100

اسحاق قیصریان؛ امیدعلی باپیری


مقایسه‌ی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی استان ایلام با نرم‌ ملی

دوره 15، شماره 42 و 43، فروردین 1393، صفحه 84-102

حسین ابراهیمی؛ ماندانا غلامی؛ زهره رئوفی


ارزیابی و تحلیل سطح توسعه‌یافتگی آموزشی در استان ایلام

دوره 19، شماره 58.59، شهریور 1397، صفحه 94-111

احمد عربشاهی کریزی