تعداد مقالات: 163
26. تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در استان ایلام

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 32-54

نبی امیدی؛ اسفندیار محمدی؛ اردشیر شیری


27. واکاوی قلمرو جغرافیای سیاسی والیان فیلی پشتکوه

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 34-53

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری؛ سیاوش یاری


30. تحلیل و ارزیابی مشکلات مدیریتی شهرهای کوچک و میانی (نمونه موردی: شهر ایلام)

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 37-57

کرامت اله زیاری؛ مریم رضایی؛ ماندانا مسعودی


32. ارزیابی رابطه‌ی سبک‌های تفکر، تحمل ابهام و خطرپذیری با خلاقیت مدیران در شهرستان ایلام

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 38-52

اعظم عبدالهی؛ ناصر سراج خرمی؛ مسعود برومند نسب


34. بررسی معیار‌های رده‌شناختی گویش کردی ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، بهار و تابستان 1394، صفحه 41-54

کرم الله پالیزبان؛ فاطمه یوسفی راد


35. بررسی زمینه‌های مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های گروهی و اجتماعی (دانش‌آموزان متوسطۀ شهر ایلام)

دوره 19، شماره 60.61، پاییز و زمستان 1397، صفحه 44-69

سهیلا ناصری؛ سپیده حضرتی؛ آمنه میرزایی


36. بازتاب فرهنگ پیشرفتۀایلام باستان در اندیشۀ کوروش هخامنشی

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-58

نجم‌الدین گیلانی؛ مرتضی اکبری؛ سیاوش یاری


38. تحلیل ثانویۀ علل وقوع طلاق در استان ایلام در سال 1395

دوره 20، 62,63، بهار و تابستان 1398، صفحه 48-73

ابراهیم میرزایی؛ معصومه موسی زاده؛ محبت محبی


39. تأثیر هوش اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 20، شماره 64.65، پاییز و زمستان 1398، صفحه 54-74

کبری هواسی؛ زینب بختیاری؛ محمد جواد فلاح


40. تحلیل فضایی و سنجش وضعیت شهرستان‌های استان ایلام از لحاظ برخورداری از شاخص‌های بهداشتی - درمانی

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-71

میرنجف موسوی؛ هوشنگ مرادی؛ محمد ملکی


41. بررسی وضعیت ازدواج و مضیقه‌ی آن در استان ایلام (در دهه‌ی 1380)

دوره 15، شماره 42 و 43، بهار و تابستان 1393، صفحه 56-68

وکیل احمدی؛ اسحاق قیصریان


44. مطالعه‌ی رابطه‌ی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: جهاد کشاورزی استان ایلام)

دوره 14، شماره 38 و 39، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-69

جهان عبدی؛ اسفندیار محمدی؛ روح الله نظری


46. جایگاه الگوهای معماری پایدار در معماری بومی روستایی (مطالعه موردی: روستای هلسم، استان ایلام)

دوره 15، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1393، صفحه 58-77

مسعود رضایی؛ بهزاد وثیق؛ ابراهیم مرادی


49. سیر ادبیات داستانی در ایلام

دوره 17، شماره 50.51، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-75

علیرضا شوهانی؛ پروین پیکانی


50. مقایسه‌ی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسانی و کردی ایلامی

دوره 14، شماره 40 و 41، پاییز و زمستان 1392، صفحه 68-80

حسن امامی؛ مهدی سبزه