تحلیل کارکردی سیستم اتوبوسرانی از نگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 20، 62,63، شهریور 1398، صفحه 29-47

لطفعلی کوزه‌گر کالجی؛ سجاد دارابی؛ محمدتقی رضویان


در جستجوی مرهشی باستان در منطقه پشت‌کوه استان ایلام

دوره 14، شماره 40 و 41، اسفند 1392، صفحه 30-46

ابراهیم مرادی؛ خداکرم مظاهری


تدوین راهبردهای توسعۀ صنعت گردشگری در استان ایلام

دوره 18، شماره 56.57، اسفند 1396، صفحه 32-54

نبی امیدی؛ اسفندیار محمدی؛ اردشیر شیری


واکاوی قلمرو جغرافیای سیاسی والیان فیلی پشتکوه

دوره 20، شماره 64.65، اسفند 1398، صفحه 34-53

ابراهیم یعقوبی؛ خداکرم مظاهری؛ سیاوش یاری


تحلیل و ارزیابی مشکلات مدیریتی شهرهای کوچک و میانی (نمونه موردی: شهر ایلام)

دوره 15، شماره 44 و 45، اسفند 1393، صفحه 37-57

کرامت اله زیاری؛ مریم رضایی؛ ماندانا مسعودی


ارزیابی رابطه‌ی سبک‌های تفکر، تحمل ابهام و خطرپذیری با خلاقیت مدیران در شهرستان ایلام

دوره 14، شماره 38 و 39، خرداد 1394، صفحه 38-52

اعظم عبدالهی؛ ناصر سراج خرمی؛ مسعود برومند نسب


تحلیل تماتیک خودکشی در شهرستان دره‌شهر با اتکا به روش داده‌بنیاد

دوره 24، شماره 78.79، شهریور 1402، صفحه 39-57

ابراهیم میرزایی؛ نورالدین اله دادی؛ پریسا یاری منش


بررسی معیار‌های رده‌شناختی گویش کردی ایلام

دوره 16، شماره 46 و 47، خرداد 1394، صفحه 41-54

کرم الله پالیزبان؛ فاطمه یوسفی راد


بازتاب فرهنگ پیشرفتۀایلام باستان در اندیشۀ کوروش هخامنشی

دوره 16، 48 , 49، اسفند 1394، صفحه 45-58

نجم‌الدین گیلانی؛ مرتضی اکبری؛ سیاوش یاری


تحلیل ثانویۀ علل وقوع طلاق در استان ایلام در سال 1395

دوره 20، 62,63، شهریور 1398، صفحه 48-73

ابراهیم میرزایی؛ معصومه موسی زاده؛ محبت محبی


تأثیر هوش اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی

دوره 20، شماره 64.65، اسفند 1398، صفحه 54-74

کبری هواسی؛ زینب بختیاری؛ محمد جواد فلاح


بررسی وضعیت ازدواج و مضیقه‌ی آن در استان ایلام (در دهه‌ی 1380)

دوره 15، شماره 42 و 43، فروردین 1393، صفحه 56-68

وکیل احمدی؛ اسحاق قیصریان