کلیدواژه‌ها = گردشگری
شناسایی پیشران‌های کلیدی در توسعۀ گردشگری استان ایلام

دوره 22، شماره 72.73، اسفند 1400، صفحه 31-53

سجاد دارابی؛ زهره فنی؛ ذوالفقار یوسفی


امکان سنجی توسعه­ ی طبیعت گردی در استان ایلام

دوره 14، شماره 40 و 41، اسفند 1392، صفحه 190-204

جواد رحیمی مقدم؛ احسان ناظری