کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 4
3. اعتماد اجتماعی مؤثر بر رویه‌ای شدن مشارکت مردم در توسعۀ منطقۀ ایلام

دوره 19، شماره 60.61، پاییز و زمستان 1397، صفحه 207-230

سیدرحیم موسوی؛ کریم دوستی


4. قرائت شهروندان شهر ایوان از مفهوم حقوق شهروندی

دوره 15، شماره 42 و 43، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-26

سید محمود نجاتی حسینی؛ میثم قدسی