کلیدواژه‌ها = فرهنگ
طراحی الگوی فرهنگ فروش با روش داده بنیاد

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 63-92

محمد رضا درویشی؛ علی حمیدی زاده؛ رسول ثانوی فرد


بررسی هویت شهری ایلام و مؤلفه‌های هویت‌بخش آن

دوره 20، 62,63، شهریور 1398، صفحه 118-141

سعید صالحی زلانی؛ علی هاشمی؛ عباس میرزاد


بررسی مقایسه‌ای عملکرد فرهنگی شهرستان‌های استان ایلام

دوره 17، شماره 50.51، شهریور 1395، صفحه 93-107

احمد عربشاهی کریزی