کلیدواژه‌ها = توسعه‌یافتگی
ارزیابی و تحلیل سطح توسعه‌یافتگی آموزشی در استان ایلام

دوره 19، شماره 58.59، شهریور 1397، صفحه 94-111

احمد عربشاهی کریزی


سنجش وضعیت شاخص های توسعه‌یافتگی در شهرستان های استان ایلام

دوره 16، 48 , 49، اسفند 1394، صفحه 7-27

سعید امان‌پور؛ علیرضا پرویزیان؛ مهدی علیزاده