کلیدواژه‌ها = توسعه
پدیدارشناسی وضعیت فرهنگ کار در بین جوانان استان ایلام

دوره 22، شماره 70.71، شهریور 1400، صفحه 205-237

عزیز کلانتری؛ علی هاشمی


ارزیابی و تحلیل سطح توسعه‌یافتگی آموزشی در استان ایلام

دوره 19، شماره 58.59، شهریور 1397، صفحه 94-111

احمد عربشاهی کریزی


بررسی میزان نوگرایی در بین کارمندان ( مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر ایلام)

دوره 14، شماره 40 و 41، اسفند 1392، صفحه 95-110

محمد اسحاق افکاری؛ فیض الله نوروزی؛ اکبر امیدی