کلیدواژه‌ها = مشارکت ورزشی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جامعه‌شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید بر هنجارهای جنسیتی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)

دوره 18، شماره 56.57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-31

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی