کلیدواژه‌ها = طلاق
تحلیل ثانویۀ علل وقوع طلاق در استان ایلام در سال 1395

دوره 20، 62,63، شهریور 1398، صفحه 48-73

ابراهیم میرزایی؛ معصومه موسی زاده؛ محبت محبی


بررسی وضعیت ازدواج و مضیقه‌ی آن در استان ایلام (در دهه‌ی 1380)

دوره 15، شماره 42 و 43، فروردین 1393، صفحه 56-68

وکیل احمدی؛ اسحاق قیصریان