کلیدواژه‌ها = ازدواج
بررسی موانع ازدواج از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ایلام در سال تحصیلی 1395

دوره 19، شماره 60.61، اسفند 1397، صفحه 181-206

زهرا طاهری؛ مرضیه مهربانی؛ مریم قاسمیپور


بررسی وضعیت ازدواج و مضیقه‌ی آن در استان ایلام (در دهه‌ی 1380)

دوره 15، شماره 42 و 43، فروردین 1393، صفحه 56-68

وکیل احمدی؛ اسحاق قیصریان