کلیدواژه‌ها = پالایشگاه گاز
طراحی الگوی فرهنگ فروش با روش داده بنیاد

دوره 23، شماره 74.75، شهریور 1401، صفحه 63-92

محمد رضا درویشی؛ علی حمیدی زاده؛ رسول ثانوی فرد