کلیدواژه‌ها = شعر ایلام
بررسی مضامین شعری مجموعۀ «الیمایس» جلیل صفربیگی

دوره 20، شماره 64.65، اسفند 1398، صفحه 150-177

علی حسن سهراب نژاد - ادبیات؛ حنا شکری


واکاوی درون‌مایۀ شعر رضوی در سروده‌های شاعران معاصر ایلام

دوره 20، شماره 64.65، اسفند 1398، صفحه 178-198

علیرضا شوهانی؛ مهناز حاتمی