کلیدواژه‌ها = فعالیت‌های کارآفرینانه
نقش فعالیت‌های کارآفرینانه در توسعۀ گردشگری شهر ایلام

دوره 19، شماره 60.61، اسفند 1397، صفحه 130-154

پاکزاد آزادخانی؛ زهرا عبداللهی‌پور